Get Adobe Flash player

 


11-12 maja 2018 w auli Zespołu Szkół w Dąbrowie

odbędzie się XIX Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu”- Dąbrowa 2018

Wystąpią soliści i zespoły reprezentujący szkoły

i placówki kultury województwa opolskiego.


Serdecznie zapraszamy!


 

Regulamin XIX Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu” – Dąbrowa 2018


Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.


1. Cele: - prezentacja i ocena dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych, - podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży, - promocja talentów, - wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska, - upowszechnianie śpiewu wśród dzieci i młodzieży, - promocja regionu, miejscowości

i szkoły.

2. Organizacja: Organizatorem Festiwalu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie. Festiwal objęty został patronatem: Wójta Gminy Dąbrowa Marszałka Województwa Opolskiego Starosty Powiatu Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu -

Termin festiwalu: 11-12 maja 2018r. godzina 9.00

3. Warunki uczestnictwa: - przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 30 kwietnia 2018r. na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbrowa tel/fax: (077) 40 20 435 lub pocztą internetową: festiwaldabrowa @gmail.com

Po tym terminie karty nie będą przyjmowane! - prezentacja jednej piosenki w języku polskim lub obcym o dowolnej tematyce, z repertuaru odpowiadającego kategorii wiekowej, do akompaniamentu własnego lub podkładu muzycznego , - opisane podkłady muzyczne należy dostarczyć akustykowi bezpośrednio przed występem na płycie CD-AUDIO lub

w postaci pliku mp3 nagranego na płycie lub PenDrive. -

Proszę zwrócić uwagę, aby plik mp3 był nagrany na nośniku bezpośrednio w katalogu głównym nośnika, co w znaczący sposób ułatwia zlokalizowanie go i zapobiega niepotrzebnym komplikacjom przy odtwarzaniu. - każdą szkołę ,lub dom kultury reprezentować może najwyżej dwóch solistów , jeden zespół wokalny i jeden duet w każdej kategorii.

4. Kategorie: - kategoria I - klasy I – III SP (soliści) prezentacja solistów - kategoria II - klasy IV – VI SP (soliści) w dniu 11.05.2018r. - kategoria III - klasy VII SP,II – III gimnazjum (soliści) (piątek) - kategoria IV- domy kultury, studia piosenki, szkoły muzyczne, (soliści) (odpowiednio do wieku wykonawców) - kategoria I - klasy I – III SP (zespoły+ duety) prezentacja duetów

i zespołów - kategoria II - klasy IV – VI SP (zespoły +duety) w dniu 12.05.2018r. - kategoria III – klasy VII SP II – III gimnazjum (zespoły+duety) (sobota) - kategoria IV- domy kultury, ,studia piosenki, szkoły muzyczne (zespoły+duety) Kolejność prezentowanych piosenek

w poszczególnych kategoriach podana będzie każdego dnia Festiwalu.

5. Ocena. Wykonawców oceniać będzie powołane przez organizatorów Jury, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, intonację, interpretację, dykcję, emisję głosu, ogólny wyraz artystyczny.

6. Nagrody. Laureaci Festiwalu: I miejsce - ZŁOTY LIŚĆ DĘBU II miejsce - SREBRNY LIŚĆ DĘBU III miejsce - BRĄZOWY LIŚĆ DĘBU oraz nagrody specjalne: Nagroda Wójta Gminy Dąbrowa, Nagroda Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie Decyzją Jury mogą również zostać przyznane wyróżnienia. Laureaci Festiwalu otrzymują dyplomy

i nagrody rzeczowe, a wszyscy wykonawcy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

7. Finanse. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom Festiwalu.

8. Postanowienia końcowe: - organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające

z niewłaściwej jakości dostarczonych podkładów muzycznych, - ilość osób w zespole wokalnym: od 3 - organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela Kierownictwo Artystyczne Festiwalu:

Dorota Słomka tel. 604341327

Małgorzata Kownacka-Rusnak

Hubert Labusga

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Muzyczne impresje ”

organizowanego w ramach XIX Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego

„Liść Dębu”- Dąbrowa 2018

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół podstawowych

i gimnazjalnych województwa opolskiego.

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: I-III S.P , IV-VI S.P., oraz VII SP

i II-III gimn. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie pracy w formacie

A3, inspirowanej wybranym utworem muzycznym, dowolną techniką plastyczną o tematyce

podanej przez organizatora. Zalecane jest wykonanie pracy niestandardową techniką

plastyczną, zwracając uwagę na fakturę dzieła. W tegorocznej edycji będą promowane

prace wykonane technikami takimi jak np. kolaż, frotaż, wydrapywanki, wyklejanki,

papieroplastyka itp. Prace niezgodne z tematyką lub w nieodpowiednim formacie będą

zdyskwalifikowane. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Polska.

Szczegółowa tematyka tegorocznego konkursu jest zróżnicowana pod względem kategorii

wiekowej uczestników :

• kategoria klas I- III SP : polskie krajobrazy (muzyka-np.F.Chopin:

Preludium „deszczowe”,mazurki,walce,nokturny)

• kategoria klas IV- VI SP: polska muzyka

i taniec (muzyka:np. Polonez W. Kilar, melodie tańców narodowych)

• kategoria klas VII, II- III gimnazjum : Polacy i ich różnorodność (polska muzyka

rozrywkowa-różne gatunki –rap ,pop ,folk)

• Do pracy o formacie A3 należy obowiązkowo dołączyć kartę uczestnika konkursu

( niebawem dostępna w zakładce Festiwal 2018 )

Prace należy nadesłać na adres: Zespół Szkół w Dąbrowie,

ul. Szkolna 9, kod pocztowy 49-120,

tel.077-4020435

w terminie do dnia 20 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w drugim dniu Festiwalu- 12 maja 2018r

Laureaci konkursu zostaną wcześniej zaproszeni telefonicznie na uroczystość rozdania nagród i wyróżnień.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

Dodatkowych informacji udziela: mgr Małgorzata Kownacka Tel. 077 40 20 435, 608454843

 

 

Wojewódzki Festiwal Artystyczny " Liść Debu"

 Festiwal Piosenki w Dąbrowie zainaugurował swoją działalność w kwietniu 2000 roku i od razu wzbudził zainteresowanie uczestników z niemal całej Opolszczyzny.
Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pragnących zaprezentować swoje umiejętności wokalne szerszej publiczności.
Organizatorem Festiwalu jest Zespół Szkół w Dąbrowie, reprezentowany przez Kierownictwo Artystyczne Festiwalu w osobach nauczycieli: Doroty Słomki i Barbary Lewandowicz - pomysłodawczyń tego przedsięwzięcia, a od roku 2007 – Doroty Słomki, Huberta Labusgi i Małgorzaty Kownackiej - Rusnak.

Od V edycji Festiwalu impreza ma charakter wojewódzki i została umieszczona w kalendarium konkursów Kuratorium Oświaty w Opolu.
Od 2004 roku Festiwal objęty został patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Opolu.

Impreza nosi miano Festiwalu Artystycznego, bowiem towarzyszy jej rokrocznie konkurs plastyczny – „Impresje muzyczne”, w ramach którego uczniowie uzdolnieni plastycznie mają szansę zaprezentować swoje umiejętności , wykonując pracę będącą ilustracją wybranego przez siebie utworu muzycznego dowolną techniką plastyczną. Laureaci tego konkursu uczestniczą w jesiennym plenerze malarskim, którego tematem jest zabytkowy zamek w Dąbrowie, podczas którego pod okiem plastyka – pani Ludmiły Sobolewskiej powstają ciekawe artystycznie prace malarskie uczniów.

W roku 2007 miała miejsce VIII edycja Festiwalu, w której wzięło udział 34 solistów i 19 zespołów z województwa opolskiego. W roku 2008 - w IX Festiwalu brało udział 45 solistów, 10 duetów i 20 zespołów. Głównym trofeum festiwalowym są statuetki „Liść Dębu” – nagrody, które oddają charakter naszego regionu, a jednocześnie promują naszą miejscowość na terenie całego województwa.

HYMN FESTIWALU LIŚĆ DĘBU

Śpiewaj razem z nami

Niech się niesie głos

Śpiewaj razem z nami

W pieśni złóż swój los.

Każdy dzisiaj łączy się w chór

Echo dzwoni od pól i gór

Sopran, tenor, baryton, bas

Wszyscy, solo i jeszcze raz

I Ty możesz zostać Przyjacielem Festiwalu LIŚĆ DĘBU !

W związku z trudnościami wynikającymi z dość dużych kosztów organizacyjnych, Kierownictwo Artystyczne Festiwalu zwraca się o pomoc finansową w realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję na wsparcie naszej inicjatywy, dającej szansę wymiany doświadczeń i prezentacji talentów dzieci i młodzieży naszego regionu.

Podajemy numer konta:

Bank Spółdzielczy Brzeg, o/Dąbrowa

52886310191101000012410001

dopisek: FESTIWAL

Dziennik Lekcyjny

Godziny lekcyjne

 

1. 8:05 - 8:50

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5.11:40 - 12:25

6. 12:40 - 13:25

7. 13:40 - 14:25

8. 14:30 - 15.15

Zegar

Ulti Clocks content

Foto

DSCN4087.JPG

Informacje dnia


Dzisiaj jest: Piątek
18 Czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia,
Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kalkulator

profesjonalny

Sonda

Twój ulubiony przedmiot?
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 


Copyright © 2010 IK. All Rights Reserved.